Pages

Sunday, 20 November 2011

SEORANG GURU MATEMATIK YANG BERJAYA


·   mengurus bilik darjah dengan berkesan.
  • menggalakkan penglibatan aktif di kalangan pelajar .
  • mengatasi kelemahan dan masalah yang dihadapi oleh pelajar.
  • menggunakan konsep matematik dengan tepat, sesuai dengan tahap pencapaian pelajar
  • mengubahsuai gaya serta teknik pengajaran kepada kumpulan pelajar yang berbeza.
  • memberi motivasi kepada pelajar agar mereka mempunyai minat dan semangat untuk mempelajari matematik
  • mengenalpasti teknik pengajaran terbaik yang mampu mencapai objektif yang digariskan.
  • menjadikan pembelajaran matematik lebih mudah dan menyeronokkan.

Saturday, 12 November 2011