Pages

Thursday, 8 December 2011

Contoh Latihan Matematik Yang Berkesan

                                                                                          

PENOLAKAN

                                                                    
PENAMBAHAN


ISIPADU

Thursday, 1 December 2011

Bahan Bantu Mengajar

Bahan bantu mengajar yang menarik penting dalam
proses pembelajaran dan pengajaran.
Oleh itu, guru-guru perlu mahir
mempelbagaikan dan mengaplikasikan
BBM dalam proses P&P.

 


Sunday, 20 November 2011

SEORANG GURU MATEMATIK YANG BERJAYA


·   mengurus bilik darjah dengan berkesan.
  • menggalakkan penglibatan aktif di kalangan pelajar .
  • mengatasi kelemahan dan masalah yang dihadapi oleh pelajar.
  • menggunakan konsep matematik dengan tepat, sesuai dengan tahap pencapaian pelajar
  • mengubahsuai gaya serta teknik pengajaran kepada kumpulan pelajar yang berbeza.
  • memberi motivasi kepada pelajar agar mereka mempunyai minat dan semangat untuk mempelajari matematik
  • mengenalpasti teknik pengajaran terbaik yang mampu mencapai objektif yang digariskan.
  • menjadikan pembelajaran matematik lebih mudah dan menyeronokkan.

Saturday, 12 November 2011

Saturday, 15 October 2011

Kebaikan Teknologi Komputer


 Guru perlu selalu menggunakan kaedah yang sesuai dan berlainan,
 terutamanya dalam penggunaan teknologi komputer . 


Teknologi komputer
* Memudahkan kita sebagai guru untuk mencari maklumat pengajaran,
   terutamanya BBM yang canggih dan berkesan
* Guru boleh mendapatkan latihan Matematik yang berlainan dan 
   dapat menyeronokkan pelajar.

Friday, 30 September 2011

Matematik Addition And Subtraction

Addition and Subtraction Idea Bank

 
counting up and counting back
 
For the addition facts, I tell the kids to "think the biggest number first and add up." Think "9" and count on 7 more for 7 + 9. For the subtraction facts, if there is a big number on the bottom, ex. 11 - 8, think 8 and count up to 11. Little number on the bottom, ex. 11 - 3, think 11 and count back 3. It works for us.

http://www.youtube.com/watch?v=825G-Ntbsdk&feature=related